Jak vybrat pneu

Parametr Popis
180 šířka pneumatiky v milimetrech
55 snížení, tj. poměr výšky pneu k šířce v procentech 55/100-nizkoprofilová pneu
R typ konstrukce kostry ("R" radiální, "D" diagonální, "B" bias belted)
17 průměr disku - vnitřní průměr pneu (průměr disku) v palcích
91 index nosnosti (do 615kg)
V index rychlosti (240km/h) pro výběr je určující nejvyšší povolená konstrukční rychlost motocyklu (dle TP)
TL bezdušové pneumatiky (tubeless)
TT dušové pneumatiky (tubetype)

Pokud u motocyklů zanedbáváme pneumatiky, ohrožujeme nejen sebe, ale i ostatní. Povrch pneumatik je přece jediným pojítkem motocyklu s vozovkou a pneumatiky musí plnit mnoho funkcí. Slouží k přenášení hnacích sil od motoru a brzdných sil od brzd z kol na povrch vozovky, zajišťují vedení kola nejen v přímé jízdě, ale i v zatáčkách, slouží i jako pomocné činné součásti pérování a napomáhají zajišťovat komfort pérování. Důležitým konstrukčním prvkem pneumatik sou jejich boky, které musí být dostatečně pevné, aby zajistily stabilitu tvaru pneumatiky a aby, u moderních nízko profilových pneumatik, jistily alespoň provizorně bezpečné jízdní vlastnosti po úniku vzduchu. Dalším nezanedbaným kritériem je i životnost pneumatik, která nabývá na důležitosti zejména u moderních výkonných strojů.

Přenos hnacích a brzdných sil

Schopnost přenášet síly se u zadní pneumatiky zvětšuje s její šířkou a s tíhou, která působí na zadní kolo. Tím je částečně vysvětleno, proč jsou zadní pneumatiky většinou silnější než přední.

Na suché vozovce nehraje vzorek pneumatiky žádnou roli, jak lze vidět na absolutně hladných pneumatikách závodní motocyklů. Hloubka a tvar vzorku vystupuje do popředí na mokrých vozovkách a na rozdílném povrchu.

Ztížení zadního kola významně ovlivňuje prokluzování pneumatiky a přenos hnacích sil. Čím více je zadní kolo zatížené, tím větší může přenášet hnací síly, tím méně pneumatika prokluzuje a tím méně se odírá.

Přenos brzdných sil při zpomalování je naoko opačný problém, avšak přenos sil při brzdění funguje téměř stejně jako při záběru motoru. Při brzdění se však zatížení soustředí především na pneumatiku předního kola, protože těžiště motocyklu se při brzdění přesouvá dopředu a zatížení přední pneumatiky se ještě zesiluje stlačováním přední vidlice. Zadní kolo se při brzdění naopak odlehčuje (při velmi prudkém brzdění se může zadní kolo dokonce i nadzvednout!).

Na rozdíl od zadní pneumatiky se tedy přední pneumatika opotřebovává nejvíce při brzdění. Z tohoto důvodu nemusí být přední pneumatiky tak široké jako zadní. Vzorek přední pneumatiky však musí zajišťovat nejen přenos brzdných sil, ale i bezpečné vedení předního kola.

Široká přední pneumatika zhoršuje ovladatelnost motocyklu v zatáčkách. Z tohoto důvodu se u moderních motocyklů používají užší kola s menším průměrem (19´ nebo 18´ ráfky se
nahrazují 17´nebo 16´).

Stabilita

Rozhodující vliv na stabilitu jízdy má vnitřní konstrukce pneumatik. Pneumatiky musí mít kulatý průřez, aby zajišťovaly bezpečné boční vedení kol i při velkých náklonech v prudkých zatáčkách.

Náhlý únik vzduchu z pneumatiky nesmí učinit motocykl neřiditelným. Kvůli tomuto požadavku se začaly zavádět bezdušové pneumatiky, které navíc mají znatelně větší boční stabilitu než srovnatelné pneumatiky s duší. Logickým vyústěním vývoje jsou současné nízko profilové pneumatiky.

Ve srovnání s automobilem mají pneumatiky motocyklu pouze malou styčnou plochu s vozovkou a zvláště u těžších strojů musí mít pneumatiky velkou nosnost (zejména tehdy, když je stroj obsazený dvěma osobami a navíc naložený zavazadly).

Zde hraje veledůležitou roli tlak vzduchu v pneumatikách. Nízký tlak zhoršuje vedení pneumatiky při přímé jízdě, jízdní vlastnosti v zatáčkách, životnost pneumatiky a kromě toho pak pneumatika klade při jízdě větší valivý odpor – v důsledku toto se může přehřátím zničit.

Životnost motocyklových pneumatik závisí na následujících faktorech:

  1. 1Použitý materiál
  2. 2Váha motocyklu
  3. 3Styl jízdy
  4. 4Výkon motocyklu
  5. 5Stav vozovek
  6. 6Tlak vzduchu v pneumatikách

Ad 1) Čím větší styčná plocha pneumatiky s vozovkou, tím pomaleji se pneumatika opotřebovává. Důkazem toho je zavádění stále širších pneumatik.

Ad 2) Na výběru a složení materiálu závisí pevnost i životnost pneumatiky, tím méně se pneumatika odírá a tím více vydrží kilometrů. Na druhou stranu však dobrou přilnavost pneumatik zajišťuje pouze relativně měkký materiál.

Ad 3) Čím těžší motocykl, tím větší odírání pneumatik. Na druhou stranu, čím větší zatížení kol, tím lepší přilnavost pneumatik k vozovce a tím lepší přenos hnacích a brzdných sil.

Ad 4) Na rychlost opotřebení pneumatik má zvláště silný vliv individuální stýl jízdy. Někomu stačí ke ztrhání zadní pneumatiky 1500km, někomu 8000km, najdou se však i jedinci, kterým pneumatiky vydrží 13000km.

Ad 5) Výkon motoru, ať již chceme nebo ne, má také vliv na rychlost opotřebení pneumatik. Pokud jezdíme s lehkým plynem se 100ps/74kW, budou se nám pneumatiky stejně opotřebovávat rychleji, než když budeme prohánět naplno stroj s polovičním výkonem. Na vozovce s drsným betonovým povrchem se budou pneumatiky opotřebovávat vždy  rychleji než na hladkém asfaltovém povrchu. Rychle se pneumatiky opotřebovávají na štěrkových cestách a v terénu.
Několik postřehů


S novými pneumatikami musíme prvních 200km jezdit opatrně, protože mají hladký povrch a sníženou přilnavost k vozovce. Hladká povrchová vrstva vznikla při výrobě a ta se musí nejprve obrousit a to nějaký ten kilometr trvá.

Lze se studenými pneumatikami vyrazit na dálnici? Ano, ale v žádném případě se hned nerozjíždíme vysokou rychlostí. Pneumatiky musíme po nějakou dobu přiměřenou rychlou jízdou zahřát na provozní teplotu., protože za studena mohou způsobovat nebezpečné kývání a kromě toho mají studené pneumatiky menší přilnavost k vozovce.

To samé platí pro projíždění ostrých zatáček: aby bylo možné ostře řezat zatáčky, musí být pneumatiky také zahřáté na provozní teplotu. Za studeného počasí musíme také počítat s tím, že zahřátí pneumatik bude trvat delší dobu!

Před nákupem nových pneumatik nahlédneme do dokladů od motocyklu. Musíme vždy používat pneumatiky schválené pro daný typ motocyklu předpisy nebo výrobcem.

Je nepřípustné kombinovat různé typy pneumatik (např. na předním kole silniční a na zadním kole terénní pneumatiku)!.

Podle předpisů musí mít pneumatiky hloubku vzorku minimálně 1,6 mm. Z bezpečnostních důvodů však doporučujeme měnit již pneumatiky s hloubkou vzorku 2,0 mm. U pneumatik s nižším vzorkem může při jízdě po mokré vozovce dojít k tzv. aquaplaningu. Pro motocykly je přitom velmi nebezpečný fakt, že při vzniku aquaplaningu začne klouzat nejprve vždy přední kolo.Opravy pneumatikPoškozenou pneumatiku musíme z bezpečnostních důvodů nechat opravit vždy u odborníka. Na tom trvají všichni výrobci pneumatik. Opravné sady, které jsou normálně k dostání v prodejnách s autopříslušenstvím, jsou pouze provizorním prostředkem, který nám umožní dojet domů nebo do servisu. Tam pak musíme pneumatiku řádně opravit. Při používání opravné sady postupujeme vždy přesně podle návodu od výrobce. Po nouzové opravě pneumatiky nejezdíme rychleji než 80km/h.

Bezdušovou pneumatiku nesmíme podle předpisů provizorně „opravovat“ vložením duše. Pokud je poškození pneumatiky s duší tak rozsáhlé, že z ní duše vystupuje ven, nesmíme podle předpisů pokračovat v jízdě. V obou případech totiž hrozí nebezpečí úrazu!


Tlak vzduchu v pneumatikách

Větší poškození pneumatik, je zapříčiněna špatným nahuštěním. Nesprávné nahuštění pneumatik vždy významně zhoršuje jízdní vlastnosti.

Nízký tlak zhoršuje stabilitu jízdy, způsobuje silné deformování (odvalování) a zahřívání pneumatik, což může vést k poškození vnitřní kostry a tím pádem k úplnému zničení pneumatiky.

Vysoký tlak zhoršuje jízdní vlastnosti a komfort jízdy a dále při něm dochází k nesprávnému odírání běhounu: běhoun se opotřebovává rychleji uprostřed než na bocích. Tím se urychluje celkové opotřebení pneumatiky a snižuje se její životnost.

Hodnoty tlaku předepsané výrobcem můžeme najít v návodu k použití motocyklu a většinou i na štítku připevněném na rámu.

Tlaky v pneumatikách kontrolujeme každý týden a před každou delší jízdou!

Před jízdou po dálnici zvýšíme tlak v pneumatikách o 20-30kPa (0,2 až 0,3bar).

To samé provedeme před jízdou se spolujezdcem.

KONTAKT

Provozovatel e-shopu pneumoto.cz

RKN, s.r.o.

Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice 1

IČO: 02531348

DIČ: CZ02531348

Tel: +420 774 740 708

Email: info@pneumoto.cz

Společnost je zapsaná  u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22400

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2900525290/2010